Sabtu, 26 Januari 2013

UKP MUATAN 4


1.     Jelaskan jenis jenis muatan di tinjau dari :
a.      Cara pemuatan
b.     Sifat muatan
c.      Perhitungan uang tambang
Jawab
a.      jenis² muatan ditinjau dari cara pemuatan, antara lain :
1.     muatan curah (bulk cargoes) a/muatan  yang tidak menggunakan kemasan. contoh : batubara,gandum,semen,biji besi,jagung,kopra,dll
2.     muatan dingin/beku (refrigerated/frozen  cargoes) a/muatan yang membutuhkan suhu tertentu yang cukup rendah. contoh : daging,keju,buah,sayuran,dll
3.     muatan cair (liquid cargoes) a/hasil minyak (oil product). Contoh MDF,bensin, kerosine, minyak kelapa sawit,dll
4.     muatan gas (gas cargoes) a/muatan yang berupa gas. contoh : gas alam cair (liquefied natural gas),dll
5.     muatan campuran (general cargoes) a/muatan yg memiliki/menggunakan kemasan tertentu. contoh : peti²,karung²an,karton,dll
6.      muatan peti kemas (container cargoes) a/muatan yang berupa peti dari baja dengan ukuran standard.
7.      contoh : peti kemas ukuran 20 & 40 ft

b.     jenis² muatan ditinjau dari sifat & mutu, antara lain :
1.     muatan basah (wet cargo) a/muatan yang berbentuk cairan & dikemas dalam drum,tong,plastic,botol,kaleng/sejenisnya yang dapat bocor. contoh : minuman,cat cair,susu cair,dll
2.     muatan kering (dry cargo) a/ yang tidak mengandung cairan. contoh : kaca,besi,kelontongan,dll
3.      muatan bersih (clean cargo) a/muatan yang tidak meninggalkan kotoran. contoh : tekstil,timah batangan,dll
4.      muatan kotor (dirty cargo) a/muatan yang meninggalkan kotoran. contoh : arang,semen,aspal,terigu,dll
5.     muatan berbau (odorous cargo) a/muatan yang mengeluarkan aroma tajam serta tidak enak & menyebabkan kerusakan pada muatan yang lain. contoh : amoniak,karet mentah,dll
6.     muatan peka (delicate cargo) a/muatan  yang mudah rusak akibat aroma/bau yang lain. contoh : tembakau,teh,kopi,dll
7.     muatan berbahaya (dangerous cargo) a/ muatan yang mengandung resiko terhadap keselamatan jiwa manusia,kapal & muatan lainnya. contoh : amunisi,bahan kimia & korekapi
8.     muatan berharga (valueables cargo) a/muatan dengan bentuk kecil tapi memiliki nilai yang tinggi. contoh : electronic,jam tangan &permata
9.     muatan hewan (life stock) a/muatan yang berjiwa selain manusia. contoh : sapi,kuda,babi,dll
c.      jenis² muatan ditinjau dari perhitungan biaya angkut,antara lain :
1.     muatan berat (heavy cargo) a/muatan  yang mempunyai stowage factor < 1,114 m³/ton.  contoh : semen,besi,timah,pelat baja,dll
2.     muatan ringan (light cargo) a/muatan yang mempunyai stowage factor > 1,114 m³/ ton.contoh : beras,plywood,the,tekstil,dll
3.     muatan standard (measurement cargo) a/muatan yang mempunyai stowage factor = 1,114 m³/ton. contoh : papan,bahan kosmetik,dll

2.     Jelaskan apa yang di maksud dengan
a.      Mate receipt
b.     Final stowage plan
c.      Manifest
Jawab :
a.      Mate Receipt : surat tanda  terima barang/muatan diatas kapal sesuai dengan keadaan muatan tsb yang ditanda tangani oleh mualim 1.
b.     Final stowage plan : gambaran informasi yang menunjukan keadaan sebenarnya dari letak letak muatan, berat, jumlah dan beratnya pada setiap palka yang di lengkapi dengan consigment mark untuk masing masing pelabuhan
c.      Manifest adalah surat yg merupakan suatu daftar barang²/muatan yang telah dikapalkan

3.     a.     Jelaskan apa yang di maksud denganstowage faktor
a.      Jelaskan dengan perhitungan bagaimana menentukan SF muatan berupa peti dengan ukuran 50 x 45 x 20 cm,dimana berat tiap peti = 70 kg.
diket : V = 50 x 45 x 20 cm
                = 45.000 cm3 = 0,045 m3
            w = 70 kg
ditanya : SF = … ?
jawab :
SF = (1.000 . V)
                w
= (1.000 x 0,045)
                 70
   = 0,643 m3/ton
4.     Tween deck berukuran 22,5 x 17,5 x 6 m dengan nilai C = 4,5 ton/m2 akan diisi dgn baja yang mempunyai BJ = 2,1.Bila dalam pemuatan BS = 10 %,maka hitunglah berapa ton baja yang dapat dimuat dgn aman ?
diket : V = 22,5 x 17,5 x 6 m
            C  = 4,5 ton/m2
            BJ = 2,1
            BS = 10 %
ditanya : T = … ?
jawab :
SF = 1/BJ
     = 1/2,1
     = 0,4762 m3/ton

H = C . SF
    = 4,5 x 0,4762
    = 2,1429 m

V = 22,5 x 17,5 x 2,1429 m
   = 843,77 m

T = 843,77 x (1 – 10 %)
                 0,4762
   = 1594,69 ton
5.     Kpl dengan total ruang muat = 12.000 m3, DWT = 8.000 ton,OPL FO = 400 ton,FW = 200 to,store = 50 ton & BS = 10 % akan di muati hingga full & down dengan muatan : - general cargo,SF = 2      m3/ton
- timah,SF               = 0,25 m3/ton
- kapas,SF               = 3      m3/ton
- kopi & kemasan,SF = 0,97 m3/ton
Hitung berapa ton masing2 yang dimuat ?
jawab :
DWT   = 8.000 ton
OPL     =    650ton -
DWCC = 7.350 ton

V            =12.000 m3
BS 10 %=  1.200 m3-
V.Effektif= 10.800 m3

Td = _________ V – (T . Sfa) _________
         (Sfd – Sfa) + (Sfd – Sfb) + (Sfd – Sfc)
     =___10.800 – (7.350 x 0,25)__
         (3 – 0,25) + (3 – 0,97) + (3 – 2)
     = 8.962,5
           5,78
     = 1.550,6

T1 = T – Td
     = 7.350 – 1.550,6
     = 5.799,4

Vd = Td . Sfd
      = 1.550,6 x 3
      = 4.651,8

V1 = V – Vd
     = 10.800 – 4.651,8
     = 6.148,2

Tc =  ____ V1 – (T1 . Sfa) __
         (Sfc – Sfb) + (Sfc – Sfa)
     = 6.148,2 – (5.799,4 x 0,25)
          (2 – 0,97) + (2 – 0,25)
     = 4.698,35
            2,78
     = 1.690

T2 = T1 – Tc
     = 5.799,4 – 1.690
     = 4.109,4

Vc = Tc . Sfc
      = 1.690 x 2
      = 3.380

V2 = V1 – Vc
     = 6.148,2 – 3.380
     = 2.768,2

Tb = V2 – (T2 . Sfa)
 Sfb – Sfa
      = 2.768,2 –(4.109,4 x 0,25)
     0,97 – 0,25
      = 1.740,85
              0,72
      = 2.417,8

Ta = T – (Td + Tc + Tb)
     = 7.350 – (1.550,6 + 1.690 + 2.417,8)
     = 7.350 – 5.658,4
     = 1.691,6

jadi,berat masing2 muatan,antara lain :
Ta= 1.691,6 x 0,25 = 422,9
Tb= 2.417,8 x 0,97 = 2.345,3
Tc = 1.690     x 2      = 3.380
Td= 1.550,6 x 3       = 4.651,8 +
DWCC  = 7.350           ∑V = 10.800 ton

Tidak ada komentar:

Posting Komentar